Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2019

Làm sao để tăng sức chịu đựng và sức bền

Hình ảnh
Nguồn: https://www.runtastic.com/blog/en/tips-on-how-to-increase-running-stamina/ Sau này, đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ thấy những quãng đường, mà hiện tại bạn thấy khá khó khăn để hoàn thành, sẽ trở nên dễ dàng. Khi điều đó xảy ra, đồng nghĩa là sức chịu đựng của bạn đã tăng lên. Chúng ta không có ý nói rằng việc chạy marathon sẽ trở nên đơn giản, nhưng đến một ngày, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra rằng, những thứ mà bạn đang cảm thấy khó khăn, thử thách, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc tăng sức chịu đựng đến từ tính kiên trì, có nghĩa là việc chạy nhiều lần một tuần, trong nhiều tuần khiến cho sức khỏe được tích lũy dần - không có lối đi tắt nào cho việc này cả. Nhìn chung, sẽ mất khoảng 10 ngày cho tới 4 tuần để đạt được những lợi ích từ việc chạy bộ. Khoảng thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào dạng bài chạy, những bài chạy nhanh và nỗ lực cao sẽ nằm ở cận dưới trong khi những bài chạy dài và ổn định nằm ở cận trên. Trước khi bạn bắt đầu việc tăng sức chịu đựng, bạn